Miljö

Green Key

Vår anläggning har tilldelats den internationella miljömärkningen Green Key. Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och förbättra vårt sociala ansvarstagande. Genom att välja en Green Key-märkt anläggning bidrar du som gäst till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Vad är Green Key?

Green Key är en internationell miljö- och hållbarhetsmärkning som delas ut till logi- och konferensverksamheter som på frivillig basis visar miljöhänsyn och socialt ansvarstagande genom att uppfylla Green Keys kriterier. Green Key-märkta anläggningar har formulerat sina ambitioner med hållbarhetsarbetet i en miljö/hållbarhetspolicy och arbetar med årliga mål och handlingsplaner för att uppnå en ständig förbättring i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. För att garantera att Green Keys kriterier uppfylls krävs noggrann dokumentation och regelbundna revisioner genomförs på plats.

Vad innebär märkningen för anläggningen?

Green Keys kriterier omfattar 13 olika miljö- och hållbarhetsområden. Bland annat ställs krav på vatten- och energiförbrukning, avfall, kemikalier och livsmedel. Exempelvis ställer Green Keys kriterier krav på grön el, minskat vattenflöde ur kranar och duschar, att avfall återvinns i flera fraktioner och att miljömärkta pappers- och rengöringsprodukter används. Initiativ ska också tas för att årligen öka andelen ekologiska och miljömärkta livsmedel.

Internationell miljömärkning

Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), en organisation som arbetar för hållbar utveckling genom flera olika miljöprogram. Green Key stöds av United Nations Environment Programme (UNEP) och World Tourism Organization (UNWTO). Idag är över 2600 turistanläggningar i nära 60 länder miljömärkta med Green Key.

Green Key i Sverige

I Sverige ansvarar organisationen Green Key Sverige för miljömärkningen. Green Key har även en nationell styrgrupp och jury som stödjer märkningen och utvecklar kriterierna. Den består av stiftelsen Håll Sverige Rent, Visita, Svenska Turistföreningen, Naturens Bästa/Ekoturismföreningen och SCR svensk Camping.

Mer information

Hör gärna av er till oss via mail till info@tradgarn.se om du vill veta mer om vår anläggnings pågående miljöarbete, eller hur du som vår gäst kan bidra. Mer information hittar du på Green Keys webbplats www.greenkey.se eller www.greenkey.global.